Skip to main content

Your web browser is not fully supported by BBC Children in Need, so parts of the website may not function correctly.

We changed our Privacy Policy and our Cookie Policy in April 2021. Click here to find out more about what changed.

Grantiau

Gwnewch Gais am Grant

Pwy ydym ni

Gweledigaeth BBC Plant mewn Angen yw bod plant a phobl ifanc yn y DU yn cael plentyndod diogel, hapus a chysurus a chael y cyfle i gyrraedd e potensial.

Ein rôl ni wrth gyflawni’r weledigaeth hon yw rhoi grantiau i elusennau a mudiadau di-elw eraill sy’n cefnogi ac yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc sydd dan anfantais, ac sy’n wynebu heriau yn eu bywydau.

Bydd y bobl a’r prosiectau rydyn ni’n eu hariannu yn:

  • Barod i achub y blaen a dangos yn glir sut byddan nhw’n gwneud gwahaniaeth ym mywydau plant a phobl ifanc.
  • Mynd i’r afael â’r heriau y mae plant a phobl ifanc yn eu hwynebu, cynyddu eu sgiliau a’u gwytnwch, eu grymuso ac ymestyn eu dewisiadau o ran eu bywydau.
  • Cynnwys plant a phobl ifanc yng nghamau cynllunio, darparu a gwerthuso eu gwaith.
  • Awyddus i barhau i ddysgu am eu gwaith fel bod eu gallu i wneud gwahaniaeth ym mywydau plant a phobl ifanc yn parhau i wella.

Cysylltu â’r tîm grantiau

Os oes gennych gwestiwn yn ymwneud â’n rhaglenni Grantiau, ac nad yw’r ateb yn ein hadran canllawiau Grant, cysylltwch â ni.

addbankCN0891 Icons for Resources - No Background calendarCN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background chevron-down chevron-lchevron-rchevron-upcommentcross>CN0891 Icons for Resources - No Background detect-locationdocumentdownloadCN0891 Icons for Resources - No Background emailembedexportfavouritefilterhelphomeinfoiphone iplayer liveCN0891 Icons for Resources - No Background more-horizontalmore-verticalphonepingitpostCN0891 Icons for Resources - No Background quote-end quote-open searchsettingsshareshowcase-threads social-facebook social-instagram social-linkedin CN0891 Icons for Resources - No Background social-pinterest social-twitter social-youtube sounds CN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background ticktimeCN0891 Icons for Resources - No Background puzzle-shelfAsset 1